shadow
Thông tin chi tiết
THÉP VIỆT ÚC D6

THÉP VIỆT ÚC D6


Mã Sản phẩm:   1

Giá Sản phẩm:   11.500

Lượt xem:   2644

Mô tả CẦN BAN
STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây Đơn giá
đ/kg
Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6   1  Kg     11.000  
02 Thép cuộn Ø 8  1   Kg     11.000  
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)       75.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)      103.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)      130.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)      180.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)      215.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)      253.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)      
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)      
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)      
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)      
13  ĐINH +KẼM                                                              15.000
 gia trên bao gồm vận chuyển tới công trình  
  - Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% ) 

                                   ĐT    0903.989.372  ( TUẤN )

Sản phẩm liên quan