shadow
Thông tin chi tiết
THÉP VIỆT NHẬT D8

THÉP VIỆT NHẬT D8


Mã Sản phẩm:   002

Giá Sản phẩm:   12.500

Lượt xem:   2716

Mô tả THÉP VIÊT NHẬT D8
STT TÊN HÀNG  ĐVT   Đơn giá
đ/kg
Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6  1  Kg     14.200  
02 Thép cuộn Ø 8  1   Kg     14.200  
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)       105.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)       148.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)       198.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)       269.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)       336.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)       420.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)       415.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)       623.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)       715.000
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)       827.000
13  ĐINH  + KẼM                    
*NGOÀI RA CÒN CUNG CẤP CÁC LOẠI TÔN, XÀ GỒ ……  
  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT (10% ) 

                                         ĐT :  0917.203.299  0903.989.372  (TUẤN )

Sản phẩm liên quan