shadow
Thông tin chi tiết
THÉP VẰN D20 MIỀN NAM

THÉP VẰN D20 MIỀN NAM


Mã Sản phẩm:   

Giá Sản phẩm:   360.000

Lượt xem:   2235

Mô tả THÉP VẰN D20 MIỀN NAM
STT TÊN HÀNG  ĐVT     Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6  1  Kg      14.200
02 Thép cuộn Ø 8   1 kg      14200
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)        102.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)       145.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)       198.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)       269.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)       335.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)     418.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)       520.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)       682.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)      
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)      
  ĐINH                               
*NGOÀI RA CÒN CUNG CẤP CÁC LOẠI TÔN, XÀ GỒ ……  
  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT (10% ) 

                         ĐT : 0903.989.372    ( TUẤN )

Sản phẩm liên quan