shadow
Thông tin chi tiết
THÉP VẰN D14 MIỀN NAM

THÉP VẰN D14 MIỀN NAM


Mã Sản phẩm:   

Giá Sản phẩm:   195.000

Lượt xem:   2165

Mô tả THÉP VẰN D14 MIỀN NAM
STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây   Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6  Kg  1kg    14.200
02 Thép cuộn Ø 8  Kg  1kg    14.200
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21    96.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39    145.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.15    188.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.48    269.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38    310.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85    419.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91    520.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09    672.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56    
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83    

                                                ĐT: 0903.989.372  ( TUẤN  )

 
Sản phẩm liên quan