shadow
Thông tin chi tiết
THÉP VẰN D12 POMINA

THÉP VẰN D12 POMINA


Mã Sản phẩm:   15

Giá Sản phẩm:   123.000

Lượt xem:   2878

Mô tả

Mô tả đang được cập nhật

STT TÊN HÀNG  ĐVT     Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg      14.200
02 Thép cuộn Ø 8 Kg      14.200
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)      103.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)      146.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)      198.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)      269.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)      336.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)      420.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)      415.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)      682.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)      
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)              

                                                       ĐT: 0903.989.372  ( TUẤN  )

Sản phẩm liên quan