shadow
Thông tin chi tiết
THÉP VẰN D 16 POMINA

THÉP VẰN D 16 POMINA


Mã Sản phẩm:   

Giá Sản phẩm:   220.000

Lượt xem:   2321

Mô tả THÉP VẰN D16 POMINA

 

STT TÊN HÀNG  ĐVT          Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg      12.200
02 Thép cuộn Ø 8 Kg      12.200
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)      86.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)      126.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)      172.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)      220.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)      290.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)     360.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)      468.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)      .000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)      
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)      
13 ĐINH +KEM            14.00        
 gia trên đã bao gôm vận chuyển tới công trình  
  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT (10% ) 

                          ĐT : 0903.989.372  ( TUẤN )

Sản phẩm liên quan