shadow
Thông tin chi tiết
THÉP  D6  POMINA

THÉP D6 POMINA


Mã Sản phẩm:   12

Giá Sản phẩm:   12.300

Lượt xem:   3100

Mô tả cân ban
STT TÊN HÀNG  ĐVT         Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg      14.500
02 Thép cuộn Ø 8 Kg     14.500
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)        103.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)       147.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)       196.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)       265.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)       332000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)       425.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)       520.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)       632.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)       737.000
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)       823.000
   đinh + kẽm                 
 giá trên đã bao gồm vận chuyển tới công trinh  
  - Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% ) 

                                                                                   ĐT :    0903.989.372  ( TUẤN )

Sản phẩm liên quan