shadow
Thông tin chi tiết
THÉP  D18  VIỆT NHẬT

THÉP D18 VIỆT NHẬT


Mã Sản phẩm:   09

Giá Sản phẩm:   315.000

Lượt xem:   1879

Mô tả THÉP D 18 VIỆT NHẬT

 

STT TÊN HÀNG  ĐVT   Đơn giá
đ/Kg
Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6  Kg    14.500  
02 Thép cuộn Ø 8  Kg    14.500  
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)      98.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)      142.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)      148.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)      198.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)      258.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)      305.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)      390.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)      504000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)      623.000
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)    

 817.000

 

                                                 ĐT: 0903.989.372 ( TUÂN )

 

 

 

Sản phẩm liên quan