shadow
Thông tin chi tiết
THÉP  D16  VIỆT NHẬT

THÉP D16 VIỆT NHẬT


Mã Sản phẩm:   

Giá Sản phẩm:   285.000

Lượt xem:   3755

Mô tả THÉP D16 VIÊT NHÂT
STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây   Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg  kg    15.000
02 Thép cuộn Ø 8 Kg  kg    15.000
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21   105.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39    148.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.15    198.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.48    265.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38    339.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85    420.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91    515.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09    625.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56    717.000
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83    832.000

                         ĐT : 0903.989.372  (TUÂN )

Sản phẩm liên quan