shadow
Thông tin chi tiết
THÉP  D16  POMINA

THÉP D16 POMINA


Mã Sản phẩm:   

Giá Sản phẩm:   220.000

Lượt xem:   4505

Mô tả

Mô tả đang được cập nhật

STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây    Đơn giá
  đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6  1 Kg      12.500
02 Thép cuộn Ø 8   1 Kg      12.500
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21     85.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39     126.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.13     173.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.47     225.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38     290.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85     332.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91     516.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09     672.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56    
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83    
 ĐINH   KẼM           14.000           
  giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới công trình  
  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT (10% ) 

                                 ĐT :  0903.989.372  ( TUẤN )

Sản phẩm liên quan