shadow
Thông tin chi tiết
THÉP  D14  VIỆT NHẬT

THÉP D14 VIỆT NHẬT


Mã Sản phẩm:   

Giá Sản phẩm:   215.000

Lượt xem:   5025

Mô tả THÉP D14 VIỆT NHẬT
STT TÊN HÀNG  ĐVT     Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg      15.000
02 Thép cuộn Ø 8 Kg      15.000
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)            106.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)      149.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)      198.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)      268.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)      345.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)     425.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)     520.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)     624.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)      727000
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)      816.000
   ĐINH + KẼM        14.000              
 giá trên gôm phi vận chuyển tới công trình.  
  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT (10% ) 

                                                                                       ĐT: 0903.989.372    ( TUẤN )

Sản phẩm liên quan