shadow
Thông tin chi tiết
THÉP  D14 POMINA

THÉP D14 POMINA


Mã Sản phẩm:   15

Giá Sản phẩm:   172.000

Lượt xem:   1644

Mô tả THÉP D14 PO MINA
STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây   Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg      9.200
02 Thép cuộn Ø 8 Kg      9.200
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21    65.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39    95.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.15    128.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.48    169.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38    216.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85    390.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91    415.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09    502.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56    
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83    

              ĐT: 0903.989.372  (TUÂN )

Sản phẩm liên quan