shadow
Thông tin chi tiết
THÉP  D14  POMINA

THÉP D14 POMINA


Mã Sản phẩm:   14

Giá Sản phẩm:   142.000

Lượt xem:   1659

Mô tả CẦN BÁN
STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây   Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6  Kg      14.200
02 Thép cuộn Ø 8  Kg      14.200
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21    103.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39    145.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.15    197.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.48    268.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38    336.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85    415.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91    515.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09    682.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56    
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83    

                                                 ĐT: 0903.989.372 (TUẤN )

 
Sản phẩm liên quan