shadow
Thông tin chi tiết
THÉP  D12  VIỆT NHẬT

THÉP D12 VIỆT NHẬT


Mã Sản phẩm:   

Giá Sản phẩm:    156.000

Lượt xem:   6936

Mô tả THÉP D 12 VIÊT NHẬT
STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây   Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg      12..500
02 Thép cuộn Ø 8 Kg      12.500
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)  7.21     86.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)   10.39    126.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)  14.13    176.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)  18.47    225.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)  2 3.38    293.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)  28.85  

 

     363.0.00

09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)  34.91    490.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)  45.09    632.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)  56.56    723.000
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)   73.83    835.000
 13  dinh kem         
giá trên đã bao gồm chi phi vận chuyển tơi công trình  
  - Đơn giá trên da bao gồm VAT (10% ) 

                         ĐT   0903.989.372  (TUẤN )

Sản phẩm liên quan