shadow
Thông tin chi tiết
THÉP D10 VIỆT NHẬT

THÉP D10 VIỆT NHẬT


Mã Sản phẩm:   3

Giá Sản phẩm:   86.000

Lượt xem:   6328

Mô tả

Mô tả đang được cập nhật

STT TÊN HÀNG  ĐVT      Đơn giá
  đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6  1   Kg      12.500
02 Thép cuộn Ø 8  1   Kg      12.500
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)       86.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)       126.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)       175.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)       225.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)       293.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)       335.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)       516.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)       632000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)      
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)            
13 ĐINH +KẼM                       
*NGOÀI RA CÒN CUNG CẤP CÁC LOẠI TÔN, XÀ GỒ ……  
  - Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% ) 

                                                        ĐT :    0903.989.372  (TUẤN )

Sản phẩm liên quan