shadow
Thông tin chi tiết
THÉP  D 16  MIỀN NAM

THÉP D 16 MIỀN NAM


Mã Sản phẩm:   

Giá Sản phẩm:   286.000

Lượt xem:   2431

Mô tả THÉP D 16 MIỀN NAM
STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây   Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6  1  Kg      9.200
02 Thép cuộn Ø 8  1  Kg      9.200
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21     65.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39     95.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.13    127.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.47    168000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38    215.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85    268.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91    387.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09    437.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56    
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83    
ĐINH  KẼM            14.000         
 giá trên đã bao gồm chi phí vân chuyển tới công trình  
  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT (10% ) 

                                   ĐT :    0903.989.372  (TUẤN )

Sản phẩm liên quan