shadow
Thông tin chi tiết
THÉP CUỘN  D8

THÉP CUỘN D8


Mã Sản phẩm:   3

Giá Sản phẩm:   15.500

Lượt xem:   2331

Mô tả CẦN BÁN

 

STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây Đơn giá
đ/kg
Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg   15.500  
02 Thép cuộn Ø 8 Kg   15.500  
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21   109.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39   157.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.13   209.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.47   270.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38   346.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85   438.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91   516.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09   622.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56   610.000
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83   815.000
13 ĐINH +KẼM                  
giá trên đã bao gồm vận chuyển tới công trình  
  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT (10% ) 

                         0903.989.372 ( TUẤN )

Sản phẩm liên quan