shadow
Thông tin chi tiết
THÉP CUỘN D6  VIỆT NHẬT

THÉP CUỘN D6 VIỆT NHẬT


Mã Sản phẩm:   001

Giá Sản phẩm:   15.800

Lượt xem:   6350

Mô tả THÉP CUỘN D 6 VIỆT NHẬT
STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây Đơn giá
đ/Kg
Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6     1  Kg     12.500  
02 Thép cuộn Ø 8     1   Kg     12.500  
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21    86.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39    126.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.15    173.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.48    225.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38    293.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85    362.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91    487.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09    532.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56    645.000
12      DINH + KEM    1 KG    15.000

                                                                                                                                DT :  0903.989.372 

Sản phẩm liên quan