shadow
Thông tin chi tiết
THÉP CUỘN  D6 MIỀN NAM

THÉP CUỘN D6 MIỀN NAM


Mã Sản phẩm:   

Giá Sản phẩm:   9.600

Lượt xem:   2687

Mô tả THÉP CUỘN D6 MIỀN NAM

 

STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây   Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg      8.500
02 Thép cuộn Ø 8 Kg      8.500
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21   65.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39   95.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.13   127.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.47   167.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38   215.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85   268.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91   390.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09   464.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56    
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83    
13 ĐINH + KEM      14.000        
 giá trên đã bao gồm vận chuyển tới công trình  
  - Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% ) 

                ĐT: 0903.989.372  ( TUẤN )

Sản phẩm liên quan