shadow
Thông tin chi tiết
THÉP CUÔN 6 MIỀN NAM

THÉP CUÔN 6 MIỀN NAM


Mã Sản phẩm:   16

Giá Sản phẩm:   9.600

Lượt xem:   1946

Mô tả

Mô tả đang được cập nhật

STT TÊN HÀNG  ĐVT Khối lượng/cây   Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6   1 Kg      9.200
02 Thép cuộn Ø 8   1 kg      9.200
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21    65.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39    95.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.13    127.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.47    168.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38    215.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85    268.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91   387.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09    453.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56    
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83    
   
   
  - Đơn giá trên đa bao gồm VAT (10% ) 

                         ĐT : 0917.203.299  (TUẤN )

Sản phẩm liên quan