shadow
Thông tin chi tiết
THÉP CUỘN  VIỆT NHẬT

THÉP CUỘN VIỆT NHẬT


Mã Sản phẩm:   3

Giá Sản phẩm:   12.500

Lượt xem:   1942

Mô tả THÉP CUỘN VIỆT NHẬT

THÉP CUỘN VIỆT NHẬT

STT TÊN HÀNG    ĐVT       Đơn giá
   đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6    Kg      14.500
02 Thép cuộn Ø 8    Kg      14.500
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)       109.000
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)       152.000
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)       203.000
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)       265.000
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)       336.000
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)       410.000
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)       508.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)       602.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)      
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)          
13   ĐINH + KẼM                  
 giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới công trình  
  - Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% ) 

                                      ĐT : 0917.203.299      0903.989.372  ( TUẤN )

Sản phẩm liên quan